IMG 2696 2
 I.M.O.S. Coins
Voor een korte tijd zijn de I.M.O.S. Coins ook verkrijgbaar voor de leden en donateurs die niet aanwezig waren bij het internationale I.M.O.S. treffen te Breda 2021. Het verstrekken van deze coin is eenmalig. De kosten van de coin zijn €12,50 + aangetekend verzendkosten (€10,-).

Betalen kan via de volgende rekening met een vermelding van naam en adres in de omschrijving van de betaling.

IBAN: NL66 RABO 0146 7093 30 t.n.v. J.A. Snackers


 IMG 2699 2