• Lid: Mag man / vrouw toe treden, die in militaire dienst geweest of nog dient en de “status Veteraan” Nationaal of Internationaal heeft en dit aan het bestuur kan overleggen.

  • Donateur:  Kunnen zij, die in militaire dienst Nationaal c.q. Internationaal gediend hebben, of nog dient, en geen “status Veteraan” hebben.

  • Zij die nooit in militaire dienst Nationaal c.q. Internationaal zijn geweest, zijn ook in de vereniging van harte welkom.

  • Weduwe donateur: Kunnen zij, waarvan de echtgenoot ontvallen is, die beschreven zijn onder het punt lid of onder punt donateur, toetreden.

  • Begunstigers:  Zijn zij die het eens zijn met de doelstelling, en financieel de Afdeling I.M.O.S. Nederland willen steunen.